Går du i tankar på att öppna ditt hem för ett barn till?

Trygghet i vardagen

Det finns ett ständigt behov av stabila och engagerade familjer som är beredda att ge plats för barn och ungdomar som behöver ett extra hem för kortare eller längre tid.

Du och din partner blir barnets extraföräldrar under placeringstiden. Ni ger barnet kärlek och omsorg, sköter kontakter med alla berörda och står för den trygghet barnet behöver i vardagen.

Vi på Familjehemsverksamheten står för den utbildning du behöver och utöver den ekonomiska ersättningen ger vi dig ett omfattande stöd under hela placeringstiden.

Vi berättar gärna mer!

Kan du tänka dig att göra en viktig insats för ett barn? Ring oss på 0515-180 30 eller lämna ditt telefonnummer så börjar vi med ett förutsättningslöst samtal.

Lämna ditt telefonnummer

Några familjehem berättar

"Ett fantastiskt stöd"

Vår familjs engagemang som familjehem och kontaktfamilj började redan på 80-talet. På den tiden arbetade vi åt kommunens socialtjänst. Efter en lång paus när det egna företagandet tog all tid, kom vi i kontakt med Familjehemsverksamheten och lockades av erbjudandet att gå deras utbildning. Sedan några år har vi en placerad pojke boende hos oss.

Att ha Familjehemsverksamheten som huvudman gör stor skillnad. När Familjehemsverksamheten är den trygga punkten för alla inblandade kan vi hela tiden fokusera på barnet. Det handlar mycket om kontinuitet. Vi är inne på den femte socialtjänstemannen för vår pojke, medan samma personer hela tiden har varit vårt stöd på Familjehemsverksamheten.

Vi får kontinuerlig vidareutbildning och får utbyta erfarenheter vid träffar med andra familjehem. Det känns verkligen att alla har förståelse och hjälper varandra.

Vi har kunnat ringa Familjehemsverksamheten när som helst, dygnet runt. De besöker oss och hjälper till med alla utredningar och kontakter med byråkratin. Det är en stor trygghet och har betytt att vi fått en fantastisk stöttning hela vägen.

Beryl von Haugwitz i Mölltorp

"Vi får hjälp direkt"

Vi har verkat som familjehem i omgångar sedan millennieskiftet. Vår första placering gick via Familjehemsverksamheten. Sedan hade vi en paus innan det blev en placering via kommunen, och nu är vi tillbaka hos Familjehemsverksamheten. Vi föredrar definitivt att samarbeta med Familjehemsverksamheten. De är tillgängliga dygnet runt och kan vara här inom ett par timmar när det behövs. Den tillgängligheten finns inte när man arbetar åt kommunen.

Allt började med att Familjehemsverksamheten annonserade om att de skulle arrangera utbildning för intresserade familjer. Det gav oss en mycket bra start när vi sedan kom fram till att vi hade tid, möjlighet och energi att kunna hjälpa andra. Vi antog utmaningen och det har vi aldrig ångrat!

Vi har fått ett stort stöd från Familjehemsverksamheten. Vi har en konsulent som följer oss nära men alla tre konsulenterna känner oss. Om vi ringer in så vet alla tre hur det står till med vår familj – och sånt är jätteviktigt. Familjehemsverksamheten samlar sina familjer två gånger varje år för gemensamma aktiviteter på Västkusten och i fjällen. Det är mycket uppskattat och skapar en fin sammanhållning mellan familjerna och ger barnen nya kompisar som de längtar efter att få träffa.

Rose-Marie och Anders Östergren i Oskarsström

Tonåring berättar

"Vill alltid vårt bästa"

Jag har bott i en familj utanför Mariestad sedan jag var 9 år. Nu, 10 år senare, bor jag i studentlägenhet och pluggar på universitetet.

Till en början kändes det obekvämt med alla frågor om varför jag inte bodde hos mina föräldrar. Men snart insåg jag att jag hade det bättre i min nya familj. Jag och min bror, som placerades samtidigt med mig, har tagits mycket väl emot och vi känner oss nu som ett med familjen.

Familjehemsverksamheten har ordnat och varit med vid träffar med mina biologiska föräldrar.

De har framfört våra önskemål till socialtjänsten och på så sätt bland annat hjälpt mig att få träffa min mormor.

 

 

De årliga resorna till Västkusten och fjällen för Familjehemsverksamhetens familjer har gjort att familjer och placerade barn har lärt känna varandra på ett bra sätt. Vi åker båt, spelar bowling och äter gott. Resorna är mycket trevliga.

Familjehemsverksamheten går alltid att ta direktkontakt med när man behöver någon att prata med.

De är väldigt snälla och trevliga alla tre och gör alltid sitt bästa!

Victoria

Hur blir man familjehem?

  • Intresseanmälan
  • Hembesök
  • Utbildning
  • Intervjuer
  • Beslut från båda håll om att bli familjehem

img_6419        

Vi börjar med en träff

När du anmäler intresse för att bli familjehem börjar vi med ett eller flera besök i familjen. Om det finns ömsesidigt intresse av att fortsätta samarbetet erbjuds familjen att delta i vår utbildning för blivande familjehem. Den efterföljande utbildningen är mycket grundlig och syftar till att ge dig en bild av hur livet som familjehemsförälder kan te sig. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor och gott om tid att avgöra om ert beslut att ställa upp som familjehem känns rätt. Därefter görs intervjuer inför ett beslut om framtida samarbete.

Du får alltid hjälp

Att vara familjehem är roligt och berikande, men ibland även krävande. Närhelst du behöver hjälp, finns vi på Familjehemsverksamheten till hands med råd och stöd. Vi kommer att ha ett nära samarbete under hela ditt engagemang som familjehem. Du får också tillgång till gemenskap och utbyte med andra familjehem.

Du utför en viktig uppgift

Att vara familjehemsförälder är av förklarliga skäl inget nio-till-fem-jobb. Du måste vara beredd på att tillbringa mycket tid hemma. Självklart får du ekonomisk ersättning för din insats, samt ersättning för de extra kostnader som uppstår. Ersättningarna följer kommunförbundets rekommendationer. För dig som vill ha en utmaning utöver yrkesarbetet, kan det vara ett bra komplement till arbete utanför hemmet.

Träffar för familjehemmen

En gång i månaden samlas familjehemsföräldrarna i mindre grupper för erfarenhetsutbyte och handledning. Vi använder handledare som har specialistkompetens inom områdena psykologi, barnpsykologi, neuropsykiatri och habiliteringsfrågor. Vi använder oss också av enskild handledning och konsultation, utifrån familjens eller barnets specifika behov.

Aktiviteter

I vårt stödsystem ingår också gemensamma aktiviteter som vi anordnar tillsammans med familjer och barn. De utgör en positiv grund för det övriga arbetet. På sportlovet anordnar vi en resa till fjällen samt en helg på västkusten innan skolstart. Som familjehemsförälder bjuds du varje år in till en gemensam dag för att utbyta erfarenheter med oss och andra familjehem.

Kontakta oss, så berättar vi mer

Om du och din familj känner att ni har tid, plats och engagemang för andra, är du mycket välkommen att ta kontakt med oss på Familjehemsverksamheten. Om vi sedan tillsammans kommer överens om att gå vidare, blir du och din familj en av de familjer som gör en viktig insats för barn och ungdomar som behöver ökad trygghet under sin uppväxt.

Vill du veta mer?

Här får du tips på bra böcker och länkar till hemsidor där du kan läsa mer och få fördjupad information.

SE BOK- OCH LÄNKTIPS