Vi finns alltid som ett extra stöd för våra familjehem

Om oss

Familjehemsverksamheten startade 1994. Vi är ett företag som hjälper kommunernas socialtjänst att placera barn, ungdomar, syskon och förälder med barn i familjehem. Vi kompletterar socialtjänsten med vår långa erfarenhet av placeringar där familjen har tillgång till ett omfattande stödsystem. Våra kontrakterade familjer finns på olika platser i Västra Götaland.

I varje familj placeras endast ett barn eller ungdom. Undantag från den regeln görs vid placering av syskon eller förälder med barn.

Vi arbetar med ett begränsat antal placeringar åt gången. På så vis får vi möjlighet att ägna mycket tid åt respektive familj. Vid behov kan vi agera snabbt och skapa individuella lösningar. Familjehemsverksamheten värnar om den personliga integriteten och behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, läs FSAB policy.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfärdat tillstånd för Familjehemsverksamheten att enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:453), SoL bedriva familjehemsverksamhet.

Vi berättar gärna mer!

Kan du tänka dig att göra en viktig insats för ett barn? Ring oss på 0515-180 30 eller lämna ditt telefonnummer så börjar vi med ett förutsättningslöst samtal.

Lämna ditt telefonnummer